Jubilea

Zaterdag de 17e was het offici√ęle begin van ons seizoen door het overvliegen.

Als je de juiste leeftijd had, ging je via verschillende proeven van bekwaamheid door naar de volgende speeltak. Dat betekent vaak niet alleen nat worden van de regen ūüôā

 

Daarnaast was het dit jaar ook een moment om eens stil te staan bij onze vrijwilligers en diegene die al heel lang bij ons vrijwilliger zijn in het zonnetje te zetten.

Ruud heeft een  Lustrum teken ontvangen voor de vele jaren dat hij lid is van de vereniging. Hij heeft diverse functies bekleed in de besturen van zowel de vereniging als de stichting en is op dit moment penningmeester bij de stichting. Daarnaast draagt hij zorg voor het verhuur in ons gebouw wat er mede voor zorgt dat  zowel de vereniging als de stichting financieel gezond blijven. Mocht er daarnaast hulp nodig zijn bij onderhoud van het gebouw of bij scoutingactiviteiten en/of Рkampen, kun je Ruud ook altijd bellen.

Richard  heeft de Gouden Vos ontvangen. Hij is al lid van de vereniging sinds 1996 en sinds 2014 bestuurslid van de stichting. Daarnaast is hij al 20 jaar betrokken bij het onderhoud en de kluswerkzaamheden aan het gebouw en onze sleepboot. Tevens zorgt hij er altijd voor dat zowel het gebouw als de materialen op orde zijn zodat de leden hun opkomsten kunnen draaien.

Chris heeft de Gouden Oehoe ontvangen. Hij staat binnen de vereniging bekend als een coachende leider die de groep een warm hart toe draagt en letterlijk altijd klaar staat om in te springen.

Hij is al jaren een constante, drijvende en stabiele kracht binnen de vereniging. Hij heeft zich voor een periode van meer dan 10 jaar ingezet. Letterlijk door speltakken te leiden, nautische vaardigheden en -kennis over te dragen, te besturen, de groep te vertegenwoordigen op bovengroepsniveau, activiteiten organiseren en te ondersteunen bij beheer, vervanging van het clubmateriaal en een veilige spelomgeving verzorgd

Hij wordt gewaardeerd voor zijn inzet op gebied van duurzame activiteiten, het meenemen van die ervaringen en geeft met het bouwen van een “eco-vlet” een voorbeeldrol aan de groep.

In tijde van ledendaling is onder zijn voorzitterschap het tij gekeerd naar ledengroei, waardoor de vereniging weer kon investeren in nieuw materiaal ten bate van het scouting spel.

Marike  heeft een waarderingsoorkonde ontvangen voor haar tomeloze inzet als groepsbegeleider, zij is al 36 jaar lid van onze vereniging en zorgt met haar enthousiasme en warmte dat iedereen zich thuis voelt binnen de groep.

Vanuit Scouting NL zijn er voorwaarden gesteld aan deze blijken van waardering waar zij allemaal ruimschoots aan voldoen.

Als vereniging zijn wij ook ontzettend blij met hun jarenlange inzet en de energie die zij in de vereniging stoppen en en dus is het meer dan logisch dat zij in het zonnetje werden gezet.