Vertrouwen

De vereniging Vaandrig Peetoom Vendel is een vereniging voor waterscouting. Zij organiseert activiteiten voor de jeugd. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat leden leuke en uitdagende scoutingactiviteiten in een veilige omgeving kunnen doen. Als organisatie doen wij al het mogelijke om deze veiligheid te waarborgen en in dit preventie- en integriteitsbeleid is vastgelegd hoe onze organisatie deze veiligheid waarborgt.

Preventie- en integriteitsbeleid VPV_versie 1-2-2020